Menu

Nierzetelność prasy - możesz się bronić - masz prawo do odszkodowania

W dzienniku Nowości zamieszczono artykuły dotyczące licytacji komorniczej w spółce Metron-Niga. Ich nierzetelne zredagowanie ugodziło nie tylko w dobro firmy METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o., ale przede wszystkim w dobro jej pracowników, których wizerunki zostały bezprawnie wykorzystane.

Niestety niski poziom przekazywanych informacji, które były niezgodne ze stanem faktycznym, jak np. podanie, że firma Capital Investment produkuje wodomierze, czy powiązanie licytacji w spółce METRON-Niga z obecną sytuacją firmy METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. – naraża toruńskie przedsiębiorstwo na straty wizerunkowe.

Brak rzetelności informacji opartych na domniemaniach i domysłach pokazuje, w jaki sposób tworzone są treści dotyczące toruńskiego przedsiębiorstwa.

Dziennik nie tylko podał nierzetelne i nieprawdziwe informacje ale bezprawnie zamieścił wizerunki pracowników METRON-u

 

Wszystkie osoby, których wizerunek został bezprawnie wykorzystany, mogą zgłosić się do siedziby firmy METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. (ul. Targowa 12/22 w Toruniu) w celu podpisania oświadczenia dotyczącego braku zgody na rozpowszechnianie wizerunku. METRON udzieli wszelkiej pomocy prawnej osobom, których wizerunek został rozpowszechniony bez ich zgody w celu uzyskania zadośćuczynienia. 

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Targowa 12/22
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru