Menu

Wniosek o sprostowanie nr 2

Wniosek o sprostowanie nr 2

 

            Działając w imieniu Metron Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń sp. z o. o. (zwana dalej spółką Metron sp. z o. o. z Torunia), pełnomocnictwo do wglądu w siedzibie spółki, w nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w dzienniku Nowości w dniu 14 marca 2017 r. pt. „Toruń. Licytacja komornicza w Metronie” oraz  nawiązując do wniosku o sprostowanie z dnia 13 marca 2017 r. dotyczącego artykułu pt. „Wielka licytacja komornicza w Metronie” zamieszczonego w dzienniku Nowości w dniu 13 marca 2017 r., podtrzymuję dotychczas złożony wniosek o sprostowanie oraz wnoszę o sprostowanie ww. artykułu opublikowanego 14 marca 2017 r. z racji faktu, że podane w nim informacje są nieprawdziwe. 

Tym samym wnoszę o zamieszczenie sprostowania w dzienniku Nowości o następującej treści:

„W artykule zamieszczonym w dzienniku Nowości pt. „Toruń. Licytacja komornicza w Metronie” z dnia 14 marca 2017 r. ukazały się następujące nieprawdziwe i nieścisłe informacje:

 1. Autor artykułu podaje informacje dotyczące różnych spółek bezzasadnie wiążąc je z przeprowadzoną licytacją.
 2. Nieprawdą jest wiązanie przez autora publikacji licytacji ze spółką Metron Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń sp. z o. o. (zwana dalej Metron sp. z o. o. z Torunia).
 3. Zarząd  Metron Sp. z o.o. z Torunia nie ma żadnego związku z licytacją, a tym samym nie mógł stwarzać oporu. Zarząd Metron sp. z o. o. z Torunia udostępniał tylko miejsce do przeprowadzenia licytacji. Komornik prowadził licytację niezgodnie z ustaloną procedurą w obwieszczeniu o licytacji a konstruktywna postawa Zarządu spółki pomogła mu tę wątpliwą licytację przeprowadzić.
 4. Nie jest prawdą, że w celu przeprowadzenia licytacji doszło do otwarcia drzwi nieczynnego od dawna i nieogrzewanego sklepu firmowego spółki Metron sp. z o. o. z Torunia.
 5. To nie prawdą, że spółka Metron Sp. z o. o. z Torunia nie posiada sklepu firmowego. Adres sklepu http://metron4.isklep24.pl/.
 6. Spółka Wielicka nie jest wierzycielem toruńskiego zakładu.
 7. Spółka Metron Sp. z o. o. z Torunia nie mogła zapobiec egzekucji ponieważ nie była jej uczestnikiem.
 8. Nie istnieje pod Inowrocławiem spółka produkująca zegary marki METRON - jedynym producentem jest spółka Metron Sp. z o. o. z Torunia.
 9. Nie jest prawdą, że wodomierze są produkowane przez Capital Investment.
 10. Nie jest prawdą, że przy produkcji wodomierzy pracuje 60 osób, a w administracji 20.
 11. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że „najgorzej mają chyba pracownicy portierni, którzy wypłatę dostają co 2 miesiące”.

Redakcja Nowości przeprasza za zamieszczenie artykułu zawierającego nieprawdziwe dane. Ponadto redakcja Nowości przeprasza za zamieszczenie wizerunku osób na fotografiach wykonanych bez ich zgody oraz zgadza się na polubowne wypłacanie każdej osobie odszkodowania za bezprawne wykorzystanie wizerunku.”

 

W pozostałym zakresie pozostają w mocy żądania zawarte we wniosku o sprostowanie z 13 marca 2017 r.

Ponadto podkreślić trzeba że gazeta ogranicza prawo do rzetelnej informacji poprzez uniemożliwienie zamieszczenia stanowiska spółki bezpośrednio pod artykułem w wydaniu internetowym w miejscu przeznaczonym na komentarze a nadto nie jest rzetelne usuwanie komentarzy zamieszczonych pod artykułem, w sytuacji kiedy stanowią krytykę treści artykułu czy też Redakcji, co do którego złożono wniosek o sprostowanie. 

 

 • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Targowa 12/22
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru