Menu

Wniosek o sprostowanie do gazety lokalnej

Wniosek o sprostowanie

 

                Działając w imieniu Metron Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń sp. z o. o., pełnomocnictwo do wglądu w siedzibie spółki, w nawiązaniu do ogłoszenia w Nowościach zamieszczonego w dzienniku Nowości z dnia 13 marca 2017 r. oraz w jego wydaniu internetowym z tego samego dnia wnoszę o sprostowanie podanych tam informacji o licytacji ruchomości spółki Metron Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń sp. z o. o. wyznaczonej na dzień 13 marca 2017 r. ponieważ są nieprawdziwe. Przedmiotem licytacji nie były ruchomości tej spółki.

Tym samym wnoszę o zamieszczenie sprostowania w dzienniku Nowości oraz w jego wydaniu internetowym o następującej treści:

„W artkule zamieszczonym w dzienniku Nowości oraz w jego wydaniu internetowym w dniu 13 marca 2017 r. ukazała się informacja, że w tym dniu ma odbyć się licytacja ruchomości spółki Metron. Tego dnia nie miała miejsca licytacja ruchomości tej spółki. Informacja ta była nieprawdziwa i wprowadziła chaos oraz dezorganizację w pracy spółki. Tym samym Redakcja Nowości przeprasza za zamieszczenie artykułu zawierającego nieprawdziwe dane.”

Nadto z racji zamieszczenia w wydaniu elektronicznym Nowości bezprawnie logo Metron i wizerunku firmy wnoszę o przekazanie na rzecz spółki kwoty 81 milionów złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

 Poza tym wnoszę o przeproszenie osób, których wizerunek został wykorzystany bez ich zgody w elektronicznym wydaniu dziennika Nowości, tj. wbrew treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe i zapłatę na rzecz tych osób zadośćuczynienia w kwotach wskazanych przez te osoby. Dalsze roszczenia tych osób zostaną sprecyzowane po otrzymaniu przez spółkę pełnomocnictwa do reprezentacji w dochodzeniu wszystkich roszczeń związanych z ujawnieniem wizerunku w przedmiotowym materiale prasowym.

Zamieszczanie w artykułach prasowych danych niezgodnych z prawdą jest przestępstwem a także naruszeniem obowiązków nałożonych na dziennikarza w art. 12 prawa prasowego, tj. obowiązku postępowania w sposób staranny i rzetelny przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych oraz obowiązku sprawdzania zgodności z prawdą pozyskanych wiadomości

Nadto spółka życzyłaby sobie większej rzetelności i obiektywizmu w publikowaniu następnych materiałów na jej temat. Unikną Państwo w ten sposób kolejnego sprostowania, które nawet drukowane na ostatniej stronie, jest ujmą z kolei na wizerunku gazety.

 
  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Targowa 12/22
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru