Menu

Rok 2009

Propozycja ugody złożona 6 lutego 2009 r.

Propozycja złożona w oparciu o Porozumienie Inwestycyjne z Inwestorem wraz z oceną prawną oraz wskazaniem strat nie tylko dla Skarbu Państwa  z kontynuacji irracjonalnej polityki względem METRON-u 

Cyt:"... Wątpliwości budzi przy tym sposób interpretacji przez Skarb Państwa terminu „interes państwa". Jak zostało bowiem wskazane, przyjęta przez Skarb Państwa linia działania doprowadzi do skutków, których przy zdrowym rozsądku nie można uznać za leżące w ramach interesu państwowego. We wszystkich wymiarach analizowanej sytuacji interes państwa poniesie bowiem znaczące szkody, polegające na wymiernych stratach finansowych, zubożeniu polskiego rynku przez eliminację dużego podmiotu gospodarczego i pozbawieniu załogi Metronu pracodawcy. Obstawanie przy obranym przez Skarb Państwa stanowisku nie może zatem doprowadzić i nie doprowadzi ani do utrzymania produkcji i zatrudnienia, ani tym bardziej - zabezpieczenia interesu państwowego w jego możliwie szerokim rozumieniu"

pdf2009-02-06_Propozycja_ugody_zlozona_w_Sadzie.pdf

Rachunek strat i "korzyści" dla SP z likwidacji METRON-u
 

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Targowa 12/22
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru