Menu

Historia Firmy

1920 r.

5.jpgKoniec rozbiorów i wolność dla Torunia przynieśli 18 stycznia 1920 roku żołnierze Dywizji Pomorskiej pod dowództwem płk. Stanisława Skrzyńskiego. Krótko po tym inż. Wacław Klemens Liebert podejmuje starania w celu utworzenia fabryki gazomierzy i aparatów w Toruniu. W wyniku tych starań powstaje spółka akcyjna o nazwie Fabryka Gazomierzy i Aparatów "GAZOMIERZ" której akcjonariuszami byli: inż. Wacław Klemens Liebert, Wacław Purski, Stanisław Wolf, Wacław Gąsowski, Wacław Lachert i Ignacy Myszczyński. Statut spółki zostaje zatwierdzony w dniu 22 października 1920 roku przez Ministrów Przemysłu i Skarbu oraz Handlu. Spółka została utworzona "w celu budowy i reperacji gazomierzy, przyrządów pokrewnych a także wszelkiego rodzaju maszyn, narzędzi i aparatów". Fabrykę zlokalizowano w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 108 w wykupionych i zmodernizowanych na ten cel dawnych obiektach restauracyjnych. Dyrektorem fabryki zostaje inż. Wacław Klemens Liebert.

 

1927 r.

W związku z wprowadzeniem do produkcji asortymentu wodomierzy Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w dniu 27 grudnia 1927 roku zatwierdzili zmianę statutu spółki oraz zmienia nazwę fabryki na: Polska Fabryka Wodomierzy i Gazomierzy dawniej "Gazomierz" Spółka Akcyjna. W tym też roku wybudowano odlewnię metali kolorowych, dwie hale produkcyjne oraz stacje prób wodomierzy i gazomierzy. Rozwija się produkcja, rosną obroty fabryki.

W tym czasie Fabryka staje się jednym z liderów w dziedzinie propagowania nowoczesnych technologii pomiarów wody i gazu. Wyrazem tego było czasopismo "Pomiar":

7.jpg

 

 

 

 

 

 

1933 r.

1.jpgNakładem fabryki ukazuje się w 1933 roku pierwszy numer nieperiodycznego pisma "Pomiar Wiadomości Polskiej Fabryki Wodomierzy i Gazomierzy", którego redaktorami są Wacław Jerzy Liebert i inż. Jerzy Felsz który był Głównym Inżynierem fabryki. Do wybuchu drugiej wojny światowej ukazało się 8 numerów tego pisma.
W okresie przed drugą wojną światową fabryka produkowała między innymi: wodomierze przemysłowe w wielu różnych odmianach i wielkościach, wodomierze skrzydełkowe w całym asortymencie wielkości, aparaty rejestrujące do wodomierzy, stanowiska do sprawdzania wodomierzy, kolby miernicze, gazomierze przemysłowe i domowe w szerokim asortymencie odmian i wielkości, aparaty sześcianujące do sprawdzania.

 

1939 - 1945 r.

Po zajęciu Torunia przez wojska hitlerowskie w 1939 roku zarząd fabryki sprawowali przedstawiciele firmy Meinecke z Wrocławia. Fabryka kontynuowała przedwojenną produkcję do wyczerpania posiadanych zapasów materiałowych a równocześnie była przestawiana na produkcję zbrojeniową. Między innymi produkowano tu zapalniki do min morskich. W fabryce działała grupa oporu złożona z polskich pracowników.

 

1945 r.

2.jpgPo wyzwoleniu Torunia spod okupacji hitlerowskiej (01.02.1945) fabryka zostaje objęta przymusowym zarządem państwowym. Inwentaryzacja strat wykazała że okupant przestawiając fabrykę na produkcję zbrojeniową zlikwidował całkowicie stacje prób wodomierzy i gazomierzy a przed opuszczeniem Torunia wywiózł do Niemiec cenniejsze maszyny i urządzenia. 3.jpgStraty z tego tytułu zostały oszacowane na około 5 mil. złotych. Zaraz po wyzwoleniu rozpoczął się trudny okres zabezpieczenia pozostałego majątku oraz wyposażenia fabryki w urządzenia, narzędzia i materiały niezbędne dla jej uruchomienia. Rozpoczyna się produkcja pierwszych wyrobów, są to: zawory czerpalne i przelotowe; odważniki użytkowe, techniczne i analityczne; palniki gazowe laboratoryjne; pompy próżniowe; noże diamentowe do cięcia szkła; destylarki gazowe; drobny sprzęt laboratoryjny; kłódki bębenkowe i inne.

 

1947 - 1949 r.

4.jpgWznowiono produkcję znacznie udoskonalonych (w stosunku do produkcji przedwojennej) wodomierzy skrzydełkowych oraz gazomierzy domowych. Już w 1948 roku wyeksportowano 5000 wodomierzy domowych.
W 1947 r. fabrykę upaństwowiono, nadając jej nazwę "Toruńska Fabryka Wodomierzy, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione".

 1951 r.

W 1951 roku na polecenie władz przekazano dotychczasową produkcję gazomierzy do Pomorskiej Fabryki Gazomierzy i równocześnie przejęto z Dolnośląskiej Fabryki Zegarów w Świebodzicach (dawniej Gustaw Becker) produkcję kilku typów zegarów mechanicznych. 8.jpgProdukcja zegarów była intensywnie unowocześniana a wzornictwo rozwijane w oparciu o projekty wielu wybitnych artystów plastyków. Warto tu wspomnieć że później, w najgorszych czasach zimnej wojny, gdy wszystkie środki inwestycyjne państwa były kierowane na zbrojenia i gdy drastycznie zmalało zapotrzebowanie na wodomierze - produkcja zegarów dostarczanych na rynek pozwoliła fabryce przetrwać ten najgorszy okres. W latach następnych fabryka rozwija się systematycznie, rośnie zatrudnienie, uruchamiana jest produkcja nowych wyrobów w postaci: nowych typów wodomierzy; przepływomierzy typu wagi pierścieniowej, przepływomierzy puszkowych do paliw płynnych i olejów; barografów; zegarów pierwotnych; zegarów wtórnych; zegarów sterujących oraz zegarów bateryjnych z regulatorem balansowym i naciągiem elektromagnetycznym. Równocześnie rozwija się znaczny eksport wodomierzy do kilkudziesięciu krajów Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. W mniejszych ilościach eksportowane są także zegary mechaniczne i ich mechanizmy.

 

1970 r.

Minister Przemysłu Maszynowego zmienia nazwę fabryki na Zakłady Maszyn Biurowych "Predom-Metron". W konsekwencji w latach siedemdziesiątych fabryka zmuszana jest do uruchamiania produkcji nie leżących w jej specjalizacji wyrobów mechanizujących prace biurowe, których konstrukcję opracował OBR "Prebot" w Radomiu. Zostaje uruchomiona produkcja powielaczy spirytusowych, dziurkaczy i zszywaczy elektrycznych, maszyn do otwierania kopert, maszyn do niszczenia dokumentów itp. W tym okresie podporządkowano fabryce Zakłady Wyrobów Precyzyjnych "Prema" w Słupsku tworząc z nich Oddział Zamiejscowy fabryki. Oddział Zamiejscowy uruchamia i produkuje meble biurowe. Przy fabryce utworzono Zakład Doświadczalny Maszyn i Urządzeń Organizacyjno-Technicznych z siedzibą w Hali Powystawowej w Toruniu. Produkowane wyroby organizacyjno-techniczne nie satysfakcjonują ani odbiorców ani fabryki, która dąży do usunięcia tej grupy wyrobów ze swojego profilu produkcji i powrotu do swojej dawnej specjalizacji.

 

1984 r.

budynek.jpgUlega zmianie nazwa fabryki na "Fabryka Wodomierzy i Zegarów Metron". Zostaje uruchomiona produkcja nowego mechanizmu zegarowego z regulatorem balansowym i bezpośrednim napędem elektromagnetycznym. W następnych latach zostaje uruchomiona produkcja wielu nowych typów zegarów, zegarów z kalendarzem, zegarów z gongiem membranowym. Trwają prace nad uruchomieniem produkcji rodziny wodomierzy wielostrumieniowych. W 1984 roku uruchomiono produkcję mechanizmu zegarowego z rezonatorem kwarcowym i pierwszych dwóch typowymiarów wodomierzy wielostrumieniowych. W 1987 wdrożono do produkcji kwarcowy zegar sterujący a w kolejnym roku zegar podłogowy z napędem ciężarowym. W kolejnych latach powstają nowe generacje wodomierzy wielostrumieniowych i jednostrumieniowych do wody zimnej i gorącej.

 

1991 - 1997 r.

Rozpoczyna się szybka i obejmująca wszystkie sfery działalności komputeryzacja przedsiębiorstwa oraz zmiany mające dostosować fabrykę do wymogów wolnego rynku, skutecznej konkurencji i przyszłej prywatyzacji. Następuje otwarcie przedsiębiorstwa na kontakt ze światem. Dokonywane są zmiany struktury i organizacji fabryki. Powstają służby marketingowe, własne biuro eksportu. Dokonano wymiany szeregu maszyn i urządzeń na urządzenia najnowszych generacji. 6.jpgW 1993 roku zbudowano nowoczesną dużą stację prób do sprawdzania wodomierzy. Ilość wyprodukowanych i sprzedanych wodomierzy w jednym roku kalendarzowym przekracza 1 milion sztuk.
Zaczyna nabierać znaczenia rozwój elektronicznych technologii i wyrobów. Powstają nowe grupy wyrobów: programatory (1994), ciepłomierze (1996), system zdalnego odczytu wodomierzy (1997) i inne.
Zmienia się struktura przedsiębiorstwa z wykorzystaniem filozofii outsourcingu. Działalność gospodarcza jest prowadzona zarówno w fabryce oraz w nowo powstałych spółkach o węższej specjalizacji i dużej samodzielności np.: Metron-Tools, Metron-Term, Metron-Clocks.

 

Zarządzanie
Okres usprawniania procesów zarządzania wprowadzenie ISO, Controlling'u, outsourcing'u, rozwój eksportu13 lipca 1998 roku Fabryka Wodomierzy i Zegarów METRON uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001 potwierdzając tym faktem najwyższą jakość oferowanych produktów.

W dniu 22 stycznia 2001 r. odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu na zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego obowiązującego w METRON-ie z międzynarodową normą ISO 14001.
METRON rozpoczął prace nad systemem na początku 2000 roku i pod koniec lipca 2000 był przygotowany do certyfikacji. O jej dokonanie zwrócono się do firmy TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, z siedzibą w Koloni.
Audit certyfikujący ISO 14001 miał miejsce od 23 do 25 października 2000 roku i został uwieńczony przyznaniem Fabryce certyfikatu. Wręczenia certyfikatu dokonał Pan Ralf Grobusch - Dyrektor Generalny TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg w Koloni oraz Pan Prezes Marek Mucha - przedstawiciel TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg w Polsce w obecności p. Antoniego Tokarczuka Ministra Środowiska RP, p. Józefa Rogackiego Wojewody Pomorsko-Kujawskiego oraz licznie przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, Kościoła i przedstawicieli mediów.

cert_14_maly.jpg    cert_90_maly.jpg

Kamień milowy
Kolejne ważne wydarzenie w życiu firmy. Z dniem 01.01.2001 r. Fabryka Wodomierzy i Zegarów METRON w Toruniu została sprywatyzowana poprzez przekazanie do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej pod nazwą METRON - INVESTMENT Sp. z o.o.
METRON - INVESTMENT jest firmą, która istnieje na rynku polskim już od wielu lat, a więc w rzeczywistości nastąpiło połączenie dwóch firm i dwóch potencjałów: FWiZ METRON oraz spółki założonej przez ponad 1000 pracowników METRON-u.
W efekcie zaowocowało to utworzeniem nowego podmiotu w polskim sektorze produkcji precyzyjnych przyrządów pomiarowych i usług rozliczeniowych.
Po to by dać wyraz nowej strategii METRON - INVESTMENT, jako połączona Firma, przyjęła nową nazwę, która najlepiej odzwierciedla cały profil działalności firmy:

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.w1.jpg   w3.jpg

z3.jpg   z1.jpg

Rozwój naszej działalności, na tym coraz bardziej konkurencyjnym rynku, to najistotniejsze powody połączenia obu Firm.
Naszym celem jest pełne wykorzystanie ich możliwości i podniesienie jakości naszych produktów i obsługi klientów.

Stały rozwój Firmy przynosi liczne nagrody i wyróżnienia:

medaleuropejski.gif

 

2001 rok

Medal Europejski za usługi: Zintegrowane Systemy Opomiarowania i Rozliczeń Energii Cieplnej i Wody wręczony przez Bussiness Centre Club oraz Komitet Integracji Europejskiej

 

2002 rok

- Medal Europejski za usługi w 2002r.
- Znak Jakości Kujawsko-Pomorskiej Solidności

 

- Medal Europejski za rodzinę programatorów METRON

2003 rok

- Medal Europejski za usługę kucia na gorąco metali niezależnych
- GRAND PRIX WOD-KAN
- Medal Europejski za Elektroniczny Podzielnik Kosztów EPOKA2
- Certyfikat Jakości ISO 9001, ISO 14001

2004 rok

- Medal Europejski VIII edycji za "Radiowy System Odczytu Danych Pomiarowych"
- Medal Europejski IX edycji za "Wodomierz jednostrumieniowy Copernicus"

2005 rok

- Medal Europejski XI edycji za "Ciepłomierz METRONIC Mini"

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Targowa 12/22
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru