Menu

Zaprzestanie działalności operacyjnej

Zaprzestanie działalności operacyjnej

Informacja METRON o zaprzestaniu działalności operacyjnej

 

Zarząd Spółki METRON z siedzibą w Toruniu informuje, iż w związku z:

  • Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r.,

  • Oraz stanowiskiem Skarbu Państwa, wyrażonym ostatecznie w piśmie Kancelarii Premiera z dnia 3 sierpnia 2018 roku, które otrzymaliśmy do wiadomości 28 sierpnia 2018 roku, a w którym zawarte są zapewnienia cyt: ”… zapewniam, że Prezes Rady Ministrów działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i polskich firm. Kiedy w związku z prawomocnym wyrokiem sądu, Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, przejmie majątek METRON-u, bezzwłocznie zostaną wykonane gruntowne analizy prawne oraz ekonomiczno-finansowe, celem określenia sposobu najbardziej efektywnego zagospodarowania majątku.”

Spółka w dniu 31 sierpnia 2018 roku przekazała cały Zakład produkcyjny Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i zaprzestała jakiejkolwiek produkcji.

W związku z odmową Skarbu Państwa do przejęcia pracowników w trybie art. 23 1 KP wszyscy pracownicy otrzymali wypowiedzenia. Został również złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Obszerny opis prawie 18 - letnich działań mających na celu uratowanie firmy o prawie 100 letniej tradycji, uznanej marce i produktach zawarty jest na stronie internetowej spółki http://www.metron.torun.pl/85/aktualnosci (Artykuł w Gazecie Obywatelskiej Kornela Morawieckiego z 3 sierpnia 2018 roku).

Ubolewamy, że konstruktywna współpraca zapoczątkowana w 2017 roku z Kancelarią Premiera, Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Wojewodą Kujawsko-pomorskim, która przy ogromnym wysiłku wszystkich pracowników i wsparciu spółek METRON-TERM sp. z o. o. oraz Capital Investment sp. z o. o., która zaowocowała podwojeniem produkcji i napływem ogromnej ilości zamówień, co wskazywało, że Business Plan przedstawiony Wojewodzie w listopadzie 2017 roku, a zakładający osiągniecie w ciągu najbliższych pięciu lat w wersji pesymistycznej ponad 22 mln zysku a w wersji optymalnej 132 mln zysku, jest nie tylko realny ale również wykonalny – została zakończona w sposób inny niż proponowaliśmy tj. bez zatrzymania produkcji, co pozwoliłoby uchronić przed zwolnieniami wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz kontynuację obecności na rynku przy zachowaniu ciągłości produkcji.

Dziękując wszystkim pracownikom a właściwie członkom rodziny METRON za lata współpracy, Godność i klasę z jaką  opuszczali swój ukochany Metron, czym wzbudzili nie tylko podziw, uznanie i łzy wzruszenia ale dali dowód wysokich kwalifikacji które dawały gwarancję jakości swej pracy, lojalności i przywiązania do swojego drugiego domu - pozostajemy z nadzieją że analizy Skarbu Państwa nie pozwolą zniknąć z rynku  wysokiej klasy produktów,uznanej marki i przede wszystkim tak wyjątkowego zespołu ludzi i umięjętności. To był zaszczyt współpracować z wami.

Ostatnia ekipa

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Targowa 12/22
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru