FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Najczęsciej zadawane pytania i odpowiedzi - wodomierze.

1. Ile miesięcy wynosi ważność cechy legalizacyjnej dla wodomierzy?
Zgodnie z Zrządzeniem Prezesa GUM nr 50 z 15 listopada 1999r. okresy ważności legalizacji dla wodomierzy wirnikowych wynoszą:
- 61 miesięcy - dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lun równym 10 m3/h,
- 49 miesięcy - dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h
- 49 miesięcy - dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m3/h
- szczegółowe informacje - zobacz "Poradnik instalatora"

2. Ile nadajników impulsów wodomierzy można podłączyć do licznika UZO?
- szczegółowe informacje - zobacz "Poradnik instalatora"

3. Jakie są zalecane sposoby zabudowy wodomierzy METRON?
- zobacz "Poradnik instalatora"

4. Kto decyduje o sposobie zabudowy wodomierza, a kto powinien dokonać jego technicznego odbioru oraz legalizacji ponownej?
wszystkie czynności, zgodnie z Prawem o Miarach leżą w gestii użytkownika wodomierza, którym jest instytucja / firma pobierająca opłaty za zużycie wody.

5. Czy do wodomierzy METRON JS i WS można zamontować nadajnik impulsów w trakcie ich eksploatacji?
tak - do odmian 17 (do wody zimnej) i odm. 18 (do wody ciepłej).

6. W jakich przypadkach traci ważność cecha legalizacyjna przed upływem wymaganego okresu?
- stwierdzenie, że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne,
- uszkodzenia wodomierza,
- uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających)
- szczegółowe informacje - zobacz "Poradnik instalatora"

7. Czy na wodomierze typu JS i WS mają negatywny wpływ wstrząsy i drgania w instalacji wodociągowej?
tak, parametry metrologiczne wodomierzy wirnikowych pod wpływem wstrząsów i drgań w instalacji wodociągowej ulegają znacznemu pogorszeniu, zawsze wykazując tendencję do zaniżania wskazań zużycia wody - szczegółowe informacje - zobacz - "Poradnik instalatora"

8. Przy jakim ciągłym obciążeniu mogą pracować wodomierze METRON typu JS i WS ?
0,6qP, - szczegółowe informacje - zobacz "Poradnik instalatora"

9. Ile powinien wynosić odcinek prosty przed wodomierzami METRON typu JS i WS ?
L ? 5 Dr (średnica przewodu rurowego) - szczegółowe informacje - zobacz "Poradnik instalatora"

10. Jaki jest podstawowy warunek doboru wodomierzy?
prognozowane lub rzeczywiste zużycie wody - szczegółowe informacje - zobacz "Poradnik instalatora"

11. Jaki wpływ na metrologię wodomierza typu JS ma zapowietrzenie instalacji wodociągowej?
wodomierz będzie zaniżał wskazania - szczegółowe informacje - zobacz "Poradnik instalatora"

12. Dlaczego powstają ujemne bilanse sumy wskazań wodomierzy mieszkaniowych w odniesieniu do wodomierza domowego?
Różnica między sumą wskazań wodomierzy zamontowanych w lokalach mieszkalnych, a wskazaniem wodomierza zamontowanego w rurociągu zasilającym cały budynek jest spowodowana tym, że wodomierz budynkowy wskazuje całkowite zużycie wody w budynku, tj. wody zużywanej w mieszkaniach i wody zużywanej na cele ogólne. Ponadto każdy wodomierz obarczony jest określonym błędem wskazań, w związku z czym suma wskazań wodomierzy pojedynczych nie równa się wskazaniom wodomierza domowego. Wodomierz domowy w praktyce jest w stanie zarejestrować sumę najmniejszych zużyć wody w mieszkaniach, które pojedyncze wodomierze zarejestrują z dużym błędem lub nie zarejestrują w ogóle.

13. Czy oferta serwisowa METRON dopuszcza odkup wodomierzy innych producentów?
tak, dowolnych typów i wielkości wodomierzy pod warunkiem ekwiwalentnego zakupu wodomierzy nowych lub regenerowanych.

14. Jakie korzyści wynikają ze specjalnej oferty serwisowej METRON?
Dokładniejszy pomiar zużycia wody. Montaż wodomierzy przystosowanych do zdalnych odczytów. Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy sumą wskazań wodomierzy. mieszkaniowych, a wskazaniami wodomierzy domowych. Gwarancje serwisowe w okresie międzylegalizacyjnym. a także ochrona środowiska naturalnego poprzez: Przetwarzanie zużytych części wodomierzy i ich neutralizacja, zgodnie z filozofią ochrony środowiska. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Oszczędność wartościowych surowców.

15. Gdzie znajduje się najbliższy oddział lub dystrybutor METRON?
Zobacz zakładkę "kontakt"

16. Gdzie mogę otrzymać aktualny cennik wyrobów METRON?
e-mail: office@capitalinvestment.com.pl lub w dziale "kontakt" znajduje się formularz kontaktowy. Służymy również informacją telefoniczną - niezbędne numery telefonów znajdują sie w zakłądce "kontakt".

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - ciepłomierze.

1. Pytania o ceny ciepłomierzy, ich części składowych oraz podzielników kosztów.
Cennik na e-mail: office@capitalinvestment.com.pl.

2. Jaka jest charakterystyka ciepłomierza Metronic 4?
a) Budowa: Ciepłomierz Metronic 4 składa się z trzech części: elektronicznego przelicznika (produkowanego w kilku odmianach), dwóch czujników temperatur dobieranych komputerowo, oraz przetwornika przepływu.
b) Montaż:
- Przelicznik elektroniczny: wykonany w technologii montażu powierzchniowego; instalowany jest na ścianie w węźle cieplnym bądź na ścianie w szafkach instalacyjnych (szachtach).
- Czujniki: montowane inwazyjnie w przewodach zasilania i powrotu sieci c.o. lub c.w.u. Jako element łączący osłonę czujnika z instalacją wykorzystywane są trójniki. Jeżeli to możliwe zalecamy montaż czujników temp. w trójnikach kolanowych. Najczęściej czujniki montowane są w trójnikach skośnych. W przypadku braku miejsca możemy instalować czujniki w trójnikach prostopadłych.
- Przetwornik przepływu: wmontowany w instalację zgodnie z oznaczeniami na korpusie. Metronic 4 współpracuje z przetwornikami jednostrumieniowymi, wielostrumieniowymi, śrubowymi typ Woltman oraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu. Przetworniki ultradźwiękowe i mechaniczne jednostrumieniowe mogą pracować w instalacjach poziomych i pionowych. Przetworniki typu Woltman poziom, pion oraz skos. Wielostrumieniowe przetworniki przepływu będące częścią składową ciepłomierza Metronic 4 mogą pracować tylko w poziomie.
c) Możliwości przelicznika: - możliwość zaprogramowania przelicznika do współpracy z montowanymi na zasilaniu lub powrocie przetwornikami przepływu o różnej wartości impulsowania, przy czym miejsce montażu oraz wartość impulsowania zmienić może osoba posiadająca kod dostępu, możliwość zaprogramowania daty odczytu, zmienność współczynnika cieplnego, możliwość wyboru parametru taryfowego (energii i przepływu nadprogowego), pomiar wartości chwilowych (moc i przepływ), wskazania kodów błędów, szeroki zakres mierzonych temperatur, samoczynne testowanie, możliwość przekazywania mierzonych wartości poprzez złącze RS 232, opto, M-BUS oraz wyjście impulsowe, możliwość zastosowania gniazda zdalnego odczytu,
d) Pomiary dodatkowe: możliwość podłączenia w standardzie: dodatkowego przetwornika przepływu i pary czujek temperatury dla drugiego obwodu pomiaru energii cieplnej oraz dwóch dodatkowych wodomierzy do pomiaru objętości ciepłej i zimnej wody użytkowej, opcjonalnie: możliwość podłączenia dodatkowych wodomierzy do pomiaru objętości ciepłej i zimnej wody użytkowej.

3. Czy istnieje możliwość spięcia ciepłomierzy Metronic 4 w sieć ciepłowniczą?
Istnieje możliwość zsieciowania ciepłomierzy:
możliwość spięcia do 100 ciepłomierzy w jednej pętli M-BUS,
długość sumaryczna przewodów łączących ciepłomierze w sieci do 1200 m,
możliwość pracy w sieci ciepłomierzy z dodatkowymi pomiarami,
możliwość automatycznego czytania danych z całej sieci za pomocą ręcznego terminala.

4. Gdzie można zastosować ciepłomierze Metronic 4?
Możliwość pracy w węzłach cieplnych budynków z tradycyjnym rozprowadzeniem instalacji grzewczej,
W mieszkaniach budynków z poziomym rozprowadzeniem instalacji c.o.,
W domkach jednorodzinnych,
Zakładach pracy itp.
Możliwość opomiarowania węzłów z wymiennikami jedno i wielofunkcyjnymi ( c.o. i c.w.u.),
Możliwość kompleksowego opomiarowania cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

5. W jakich systemach grzewczych (źródła ciepła) mogą pracować ciepłomierze Metronic 4?
Systemy tradycyjne: kotłownie opalane węglem, miałem węglowym, w których źródłami ciepła są piece olejowe i gazowe oraz systemy, w których źródłem ciepła są źródła energii odnawialnej np. instalacje solarne (systemy biwalentne).

6. W jakich instalacjach pracują ciepłomierze Metronic 4?
Możliwość pracy w instalacjach pionowych, poziomych,
Instalacjach wysokopojemnościowych i niskopojemnościowych,
Instalacjach wykonanych ze stali, miedzi i z tworzyw sztucznych.

7. Jaka jest charakterystyka ciepłomierza Metronic Mini?
a) Budowa: ciepłomierz Metronic Mini ma budowę kompaktową, składa się z trzech połączonych ze sobą części: elektronicznego przelicznika, dwóch czujników temperatur dobieranych komputerowo, oraz przetwornika przepływu. Możliwość ich rozłączenia pozwala na oddzielną legalizację, a także sprawdzenie i serwisowanie.
b) Montaż:
- Przelicznik elektroniczny: wykonany w technologii montażu powierzchniowego; mechaniczne oddzielenie od przetwornika przepływu umożliwia instalację na ścianie w węźle cieplnym bądź na ścianie w szafkach instalacyjnych (szachtach).
- Czujniki: Jedna z czujek jest na stałe zamontowana w przetworniku przepływu, druga montowana inwazyjnie w przewodzie zasilania lub powrotu sieci c.o. lub c.w.u.
- Przetwornik przepływu: wmontowany w instalację zgodnie z oznaczeniami na korpusie. Kompaktowy ciepłomierz Metronic Mini współpracuje z przetwornikami jednostrumieniowymi, w wersji rozdzielnej wielostrumieniowymi, śrubowymi typ Woltman oraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu.
c) Możliwości przelicznika: - możliwość zaprogramowania przelicznika do współpracy z montowanymi na zasilaniu lub powrocie przetwornikami przepływu o różnej wartości impulsowania, przy czym miejsce montażu zmienić może osoba posiadająca kod dostępu, możliwość zaprogramowania daty odczytu, zmienność współczynnika cieplnego, możliwość wyboru parametru taryfowego (energii i przepływu nadprogowego), pomiar wartości chwilowych (moc i przepływ), wskazania kodów błędów, szeroki zakres mierzonych temperatur, samoczynne testowanie, możliwość przekazywania mierzonych wartości poprzez złącze, opto lub M-BUS.
d) Pomiary dodatkowe: możliwość podłączenia w standardzie dwóch dodatkowych wodomierzy do pomiaru objętości ciepłej i zimnej wody użytkowej.

8. Czy istnieje możliwość spięcia ciepłomierzy Metronic Mini w sieć ciepłowniczą?
Istnieje możliwość zsieciowania ciepłomierzy:
możliwość spięcia do 100 ciepłomierzy w jednej pętli M-BUS,
długość sumaryczna przewodów łączących ciepłomierze w sieci do 1200 m,
możliwość pracy w sieci ciepłomierzy z dodatkowymi pomiarami,
możliwość automatycznego czytania danych z całej sieci za pomocą ręcznego terminala.

9. Gdzie można zastosować ciepłomierze Metronic Mini?
Możliwość pracy w węzłach cieplnych budynków z tradycyjnym rozprowadzeniem instalacji grzewczej,
W mieszkaniach budynków z poziomym rozprowadzeniem instalacji c.o.,
W domkach jednorodzinnych,
Zakładach pracy itp.

10. W jakich systemach grzewczych (źródła ciepła) mogą pracować ciepłomierze Metronic Mini?
Systemy tradycyjne: kotłownie opalane węglem, miałem węglowym, w których źródłami ciepła są piece olejowe i gazowe oraz systemy, w których źródłem ciepła są źródła energii odnawialnej np. instalacje solarne (systemy biwalentne).

11. W jakich instalacjach pracują ciepłomierze Metronic Mini?
Możliwość pracy w instalacjach pionowych, poziomych,
Instalacjach wysokopojemnościowych i niskopojemnościowych,
Instalacjach wykonanych ze stali, miedzi i z tworzyw sztucznych.

12. Legalizacja ciepłomierzy.
Legalizacja ciepłomierzy i ich części składowych:
Zamontowane do 30.06. 2000r. powinny być zgłoszone do legalizacji nie później niż do dnia 31.12.2004r.; mogą być one zalegalizowane także w przypadku uprzedniego wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu ich typu.
Nie zamontowane a wprowadzone do obrotu lub użytkowania do 30.06.2000r. powinny być zgłoszone do legalizacji nie później niż do dnia 30.06.2001r.
Dla ciepłomierzy wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po 01.07.2000r. okres ważności cechy legalizacyjnej wynosi 61 miesięcy.

 

O nas  |  Oferta  |  Poznaj nas  |  Wsprarcie techniczne  |  Kontakt
Copyright © 2012 Capital Investment Systemy Opomiarowania Sp. z o.o.